NA ŠOLAH

Programe je mogoče izvesti skorajda kjerkoli: v dvorani, šolski avli, telovadnici, igralnici, večji učilnici, v galeriji, cerkvi, muzeju….PRIREDITVE NA ŠOLAH 2

Izkušeni slovenski glasbeniki pridejo med vas, kamor jih povabite, da bi dopolnili in obogatili Vašo umetnostno vzgojo in glasbeno dogajanje.

| | JUN 1 SOB

POTOVANJE Z GLASBO OKROG SVETA

09:00, šole in vrtci po Sloveniji
| | JUL 1 PET

STRUNE SKOZI ČAS

09:00, šole po Sloveniji