MIKROKOZMOS

Mešani mladinski pevski zbor Veter - Ljubljana pod vodstvom zborovodkinje Urše Lah je izdal zgoščenko – izbor drobnih miniatur velikih skladateljev, večinoma vzetih iz večjih zbirk ali ciklov.

To so zrnca peska, v katerih se zrcali svet glasbe, so rože, ki pripovedujejo zgodbo o širnih nebesnih prostranstvih, so trenutki, iztrgani iz vsečasja, in dlan, ki lovi neskončnost – so mikrokozmos, ki odseva makrokozmos. (Katarina Šter)

Zgoščenko smo izdali s pomočjo Radia Slovenija in Ministrstva za kulturo RS.

Cena zgoščenke je 12 evrov.


Zadnje izdaje


Publication's featured image
JESENSKE SERENADE GML - 30 let

Ob častitljivi obletnici smo izdali zgoščenko, na kateri predstavljamo mozaik večerov treh desetletij.

Preberi več

Publication's featured image
ZA MLADA SRCA, ZA MLADA GRLA

Društvo Glasbena mladina ljubljanska in Zveza kulturnih društev Slovenije sta za potrebe osnovnih šol, njihovih zborov in pevskih razredov izdala iz te zbirke naslednje zvezke:

Preberi več